Folkpartiet - Sveriges liberala parti

Folkpartiet liberalerna är Sveriges liberala parti. Våra politiska åsikter hålls samman av en helhetssyn - liberalismen. Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt.

Målet för folkpartiets politiska förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft och samvete. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar - inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.

 

Folkpartiet liberalerna är ett idéparti. Vi ser inte som vår uppgift att företräda vissa grupper eller intressen. I stället står vi upp för medborgaren i kontrast till dem som i första hand ser sig som representanter för en viss samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning om hur livet ska levas.

Utdrag från Folkpartiet i Skellefteås stadgar:


§ 1. ÄNDAMÅL
Folkpartiets i Skellefteå uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor och främja demokratisk utveckling, samt att verka för val av personer med liberal samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag.

 

Folkpartiet i Skellefteå skall ta emot och besluta om kommunalt partistöd och vara ett forum för kommunalpolitisk debatt och programarbete, besluta angående provval och nomineringar av kandidater till fullmäktigeförsamlingar och andra offentliga förtroendeuppdrag, ordna möten och konferenser e dyl. samt svara för valplanering och samordning av valarbete inom avdelningens område.

Liberalt manifest

Återupprätta demokratin Att tro på människan

Folkpartiets människosyn bygger på övertygelsen att alla människor har förmåga att växa och utvecklas som individer, samtidigt som de är solidariska medkännande med-borgare som fullt ut är beredda att ta ansvar för och stötta sina medmänniskor. I själva verket är dessa båda förmågor ingen motsättning, utan en förutsättning för varandra.

 

Det är bara då människor ges möjlighet växa som samhällsutvecklingen kan ta fart. Endast då kan välståndet i bred mening ökas. Det samhälle som tvärtom krymper sina medborgare till små fogliga kuggar i samhällsmaskineriet, skall finna att med små människor kan inget stort uträttas.

Skellefteåregionens framtida öde bestäms varken av kommunala eller statliga myndigheter och institutioner, utan vilar ytterst i händerna på tusen och åter tusen fria, engagerade, kreativa, medskapande medborgare runt om i kommunen och omvärlden.


Vill du veta mer gå in på Folkpartiet i Skellefteå och läs mer.