Personligt - om Martha Hellgren

Jag är född i Ostvik, en by 2 mil norr om Skellefteå och ovanstående bilder visar en del av min omgivande uppväxtmiljö med lastbilar och bussar.

 

Jag har arbetat i de flesta juridiska organisationer som produktions- och konsumtionsföretag och ett statligt företag. Delägare i vårt familjeföretag Hellgren Invest AB och har även varit anställd i ett kommunalägt företag. Under en period var jag även prokurist i ett handelsbolag. Därefter egenföretagare.

 

Jag började vid mogen ålder läsa ekonomisk historia vid Umeå Universitet och klarade 1996 en fil.lic. Därefter fortsatte jag fördjupa min forskning om den linjebundna busstrafiken och dess utveckling. Men jag blev inte godkänd att offentligt försvara min avhandling så det blev ”bara en bok”.

 

På min fritid är jag engagerad inom EFS (Svenska kyrkan) och har suttit i många av dess styrelser på lokal och regional nivå. Bland annat var jag EFS i Västerbottens första kvinnliga ordförande.
Så har jag haft politiska uppdrag för Folkparitet.

 

Är pensionär men inte passiv.

Lastbil Volvo, 1934 års modell, maxlast 2 850 kr, chaufför Thorsten Holmlund