Länkar

Busstrafik
Bussbranschen www.busstidningen.se
Bussbranschens riksförbund www.bussbranschen.se

 

Debattörer
Toni Schönfelder Toni Schönfelder www.toni-schonfelder.com/print.asp?idte=813

 

Folkpartiet
Folkpartiet www.folkpartiet.se
Folkpartiet, Skellefteå www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Vasterbottens-lan/Kommuner/Skelleftea/

 

Forskning
Campus Skellefteå www.campus.skelleftea.se
Ekonomisk historia, Umeå Universitet www.ekhist.umu.se/
Umeå Universitet www.umu.se

 

Religion
EFS www.efs.nu
Svenska Kyrkan www.svenskakyrkan.se