Ett nu avslutat projekt om samarbetet mellan EFS och Svenska kyrkan. Arbetet sker i samarbete med Karl Axel Lundqvist och Thorgny Karlsson och fokuserar på samarbetet inom Skellefte lands och EFS i Skellefteå som resulterade i en samarbetskyrka på Mobacken.

 

Bakgrunden är Karl Axel Lundqvists tidigare forskning och hans bok FRÅN PRÄSTVÄLDE TILL LEKMANNASTYRE. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skelleftebygden 1875-1923. Speglat i riksperspektivet. Skellefteå 2008.