FRÅN KÄRNGRUPP TILL SAMARBETSKYRKA

 EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976 Speglat i riksperspektiv

 

 DISPOSITIONEN                                                 

    

   FÖRORD

 

   UPPGIFTEN

       

   ARVET FRÅN DET FÖRGÅNGNA

     1. Enhetstanken i funktion 

     2. Brytningstider

     3. ”Kyrkan och EFS” – ett begrepp

 

I.  EFS OCH  KYRKAN I RIKSPERSPEKTIV. EN PROBLEMORIENTERING          

 

     1. Utvecklingen inom EFS

         a. Självstyret manifesteras. 

         b. Nattvardskrisen   

    2.  Nyorientering inom Svenska kyrkan        

         a. Den liberala teologin

         b. Högkyrkligheten

 

 II. KYRKOFÖRSAMLINGARNA I SKELLEFTEÅ

 

       1. Kyrka och samhällsbild

         a. Befolkningsutvecklingen            

         b. Kyrkogeografin 

     2. Skellefteå Sankt Olovs församling

            a. Kyrka, bönhus och församlingslokaler under samma tak

           b. Kyrkoherdarna

          c. Barn- och ungdomsarbetet

          d. Församlingsstrategi

     3. Skellefteå landsförsamling

          a. Kyrkoherdarna

             b. Komministrarna

             c. Skellefteå Missionsförening, EFS och lekmannaengagemanget

          d. Distriktstankens uppkomst i Sunnanå

 

 

III.   EFS MISSIONSFÖRENING I SKELLEFTEÅ SOM INOMKYRKLIGT LEKMANNAORGAN

 

     1.Organisationen

             a.  Uppkomst och status

             b. Styrelsen, medlemmarna och demokratin

          c.  Medlemsutvecklingen

 

    2. Verksamheten

          a. ”Låt Kristi ord rikligen bo ibland er”

          b. Predikanterna

             c. Lekmannaengagemang och entreprenörsanda

          d. ”Lutherska bönhuset” blir till

 

    3. Gemenskapsmotivet

 

 

IV. RELATIONSFRÅGAN SETT UR ETT KYRKLIGT  PERSPEKTIV

 

    1. Biskop Bengt Jonzons ”Solvikstal” 1939

     2. Prosten K. A. Fellströms bild av EFS

             

                        SAMMANFATTNING                                                                           

 

V. MOBACKEN – FRÅN NYODLING TILL SAMARBETSKYRKA

        

     A. EFS i Västerbotten och samarbetskyrkofrågan

     B. EFS i Skellefteås nyodling på Mobacken 1939-1976

C.     Från utflyktsmål till Mobackens sommarhem

D.    Från Samlingssal till kapell och till kyrka

E.     Mötesverksamheten

F.      Samarbete med Skellefteå landsförsamling

 

                            SAMMANFATTNING