Nu är det klart arbetet med Dom dolda kvinnorna inom Yrkestrafiken från början av 1900-talet.
Om det blir som det nu är planerat kommer jag att presentera det på Vuxenskolan i Skellefteå den 30 januari 2015.

Boken kommer jag att sälja till förmån för Aira sjukhus i Etiopien som stöds av EFS mission.
Du kan beställa boken om Yrkestrafikens dolda kvinnor genom att sätta in 200 kr på mitt pg 83 63 23 - 6 så skickar jag den till den adress du anger.

Pionjärkvinnorna i yrkestrafiken

Yrkestrafikens glömda kvinnor som fört Västerbotten framåt

Arbetar nu med research om de kvinnor som i början på 1900-talet skaffade sig trafiktillstånd för yrkestrafik plus körkort och trafikkort men inte hellre var rädda för att byta fordon.

Vem inspirerade dem till detta ställningstagande att starta som egen företagare med ny teknik under samma och närmast följande årtioende sedan kvinnorna fått rösträtt?

En spännande resa. Har du som läser dessa rader information eller tips som kan berika denna forskning så hör av dig.

Kvinnliga pionjärer inom automobiltrafiken

År Koncessionsägare Ort
1937-10-21 Andersson, Hulda Kristina Abborrberg
1929-07-11 Appelqvist, Anna Vilhelmina
1921-08-20 Berglund, Anna Åsele
1930-05-23 Brännström, Ester Skråmträsk
1936-09-02 Johansson, Berta Renholmen
1920-09-04 Lindberg, Maria Bureå
1930 Menner, Märta Degerfors
1928-1934 Morén, Hanna Vilhelmina
1926-02-26 Norén, Hanna Vilhelmina
1938-04-22 Nyberg, Alina Kristina Karlsbäck
1933-06-19 Olofsson, Inez Anna Charlotta Vindeln
1929-07-24 Sundin, Signe Vilhelmina

2012 > 04

Internationella Inner Wheels Convention i Istanbul

Nästan 2 tusen kvinnor från hela världen var 18-20 april 2012 samlade till Internationella Inner Wheels Convention i Istanbul under visionen

Think Ahead – Aim Righ. Tänk framåt – sikta högt.

Inner Wheel arbetar för vänskap, hjälpsamhet och Internationell förståelse och är ett kvinnligt nätverk som bildades 1924 i England och har medlemmar från 103 länder och går starkt framåt exempelvis i Indien. I Sverige finns 115 klubbar. Nätverket är religiöst och politisk obundet och i FN ett NGO (non-governmental organization) d.v.s. ett remissorgan till FN med möjlighet att kunna påverka FN och andra internationella beslut.

Bland hjälpprojekt kan nämnas Flickors utbildning i u-länder. Via IW-Doktorn skänker Inner Wheels medlemmar medel till Rotarys Läkarbank för finansiering av IW - doktorer som arbetar i Kenya med att förbättra hälsoillståndet hos mödrar och barn. Vidare delas myggnät ut mot en mindre avgift. Ingen avvisas på grund av att man inte har råd.

I Sverige är viktigaste hjälpprojektet insamlingen till Narkotikasökhundar.

Viktiga uttalanden var, inte tid för rädsla, stå upp för kvinnorna. Öppna ögonen, öppna öronen. Se globalt inte lokalt. Samarbeta mer, gör mer PR för kvinnors kraft och träna ledarskap. En fråga var att våga förnya nätverket och minska kopplingen till Rotary. I de industrialiserade länderna har kvinnorna inte längre samma intresse att delta i ett nätverk via anhörig utan vill göra det på egna meriter. Convention beslutade därför att i fortsättningen kan till Inner Wheels nätverk inbjudas alla kvinnor som vill arbeta för Inner Wheels målsättning.

Seminarierna hade bland annat rubriken: Microkrediter och effektivisera nätverket. Vi måste våga tänka om.

Ordet påverka var också ett vanligt ord under föreläsningar och seminarier.

En fantastisk upplevelse att få träffa så många inspirerande kvinnor från olika länder och som en av de svenska deltagarna bar jag under avslutningsmiddagen vår vackra Västerbottensdräkt och kunde därigenom göra reklam för Västerbotten och Skellefteå.

Martha Hellgren

Skellefteå

Läs hela inlägget »