Min busstrafikforskning

När jag började läsa Ekonomisk historia upptäckte jag att efter 1954 och Sven Godlunds avhandling om Busstrafikens framväxt och funktion i de urbana influensfälten har busstrafiken inte erhållit någon större uppmärksamhet från forskarvärlden. Detta inspirerade mig att börja forska om den linjebundna busstrafiken. Jag har skrivit tre avhandlingar varav den första även utgivits som bok.

Busstrafiken och dess initiativ-tagare

Samhälls- och trafikutveckling i Västerbottens län 1900 - 1940.

 

Författare: Martha Hellgren. Umeå 1996.

Syftet med min lic. avh. var att lyfta fram personerna bakom etableringarna av de många busstrafikföretagen i Västerbotten under perioden 1900 – 1940 och undersöka företagarnas kontakter med det omgivande samhället i busstrafikens funktion som transportör och tjänsteservicesäljare samt deras funktion som pådrivare på infrastrukturutvecklingen, speciellt i fråga om vägar och broar.

 

> Läs mer

Från privat till offentligt styrd busstrafik

En studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940 - 1988.

 

Författare: Martha Hellgren. Umeå 2005.

Syftet med min fortsatta forskning var att i en fallstudie belysa och förklara utvecklingen av den linjebundna busstrafiken på landsbygden och dess aktörers agerande under perioden 1940 – 1980 men kom till viss del att omfatta tiden fram till 1988.

 

> Läs mer

Entreprenörskap i ett lokalt perspektiv

Några teoretiska överväganden och empiriska exempel.

 

Författare: Torbjörn Danell, Sven Gaunitz & Martha Hellgren. Umeå 2003.

Denna studie är nr 46 av skrifter från forsknings-programmet Kulturgräns norr.

 

En bok om entreprenörskap i Skelleftebygden och att erfarenhetskunskap var tillräcklig utbildning för företagarpionjärerna i början på 1900-talet.

 

> Läs mer