Mer om taxiförare Maria Lindberg

Yrkestrafiktillståndet gällde vid denna tid länstrafik och avsåg beställningstrafik inom länet. Denna trafik kom senare att benämnas drosktrafik och har under sent 1900-tal börjat benämnas Taxi. Maria var den första kvinnan i Västerbotten och kanske i Sverige, som skaffade sig förarbevis för yrkesmässig automobiltrafik och 1930 när regelverket förändrats sökte hon trafikkort för personbil. Hennes första bil var en Ford för 4 pers och hennes andra bil kunde ta 5 personer.
Kunde hon ha varit först i Sverige? Ja troligen eftersom Stockholmstidningen i en artikel omkring 1955 beskrev Anna Appelqvist i Vilhelmina som startade trafik 1929 som Europas kanske första kvinna med yrkesmässig trafik.


Marias födelseort var som nämnts Bygdeträsk cirka 15 km söder om socknens centralort Burträsk. En historiskt belagd bygd med det kända forntidsfyndet ?Kalvträskskidan? som beräknas vara ca 5200 år gammal. En kyrka från 1600-talet och eget Tingslag inom Mellersta Västerbotten. De flesta människorna i Burträsk socken livnärde sig under 1800/1900-talen på jordbruk och boskapsskötsel. Boskapsskötseln skapade mejerinäringen och det var just på Burträsk mejeri den nu så bekanta Wästerbottensosten såg dagens ljus sedan mejerskan Eleonora vid ett tillfälle misslyckades med ordinarie osttillverkning.


Sitt vuxna liv kom Maria att tillbringa i Bureå samhälle som på 1920-talet var starkt präglat av sågverksindustrin. Bygdens son Per-Olof Enkvist har beskrivit samhället bland annat i romanen Musikanterna uttåg. Bureå socken en av de yngsta socknarna inom Västerbottens län som blev egen borgerlig kommun 1913 och eget skoldistrikt 1919 samt 1922 egen församling och eget pastorat. Bureå municipalsamhällets stora arbetsgivare var Bure Aktiebolags anläggning vilket medförde en omfattande båttrafik sommartid men fortfarande var jordbruk och boskapsskötsel socknens huvudnäringar. Det samhälle som Maria flyttade till kom också att få ny kyrka på 1920-talet och kyrkoherde Axel Ollikainen skrev att arvet från väckelsen tid finns kvar och inflytandet från C O Rosenius är lätt att märka men påverkan från kristendomsfientligt håll saknas icke. Musiklivet var livligt och något slag av instrument fanns i nästan varje gård. Det hade funnits blåsorkestrar, stråkkvartetter, salongsorkestrar, danskapell, sångkörer m.m.


Minnesbilden av Maria är att hon var en liten kraftig kvinna med platt hatt och manhaftig. Hon var så stark att hon kunde lyfta upp bilen om det var nödvändigt. Maria bodde i eget hus mitt emot kyrkogården i Bureå vid gamla riks 13 och med grannar som ?Skega-Svensson? och badhuset. Huset köpte Maria den 1 december 1925 för 6 000 kronor. Hon var en mycket aktiv kvinna och satt ett tjugotal år i Bureå sockens socialnämnd där hennes stora engagemang var att barn som skulle fosterhemsplaceras skulle komma till goda hem.


Att hon var allmänt intresserad av företagande kan vi se i hennes engagemang i styrelsen för Bureå bageriförening från 1937 – 1941. Där var Maria under ett antal år vice ordförande i styrelsen och fick förtroendet att ansvara för inköp, kassakontroll och andra ansvarsfulla uppgifter. Några utdrag ur styrelseprotokollen visar att:

 

  • 370409 § 5. Beslöts att välja M Lindberg i samband med föreståndaren och föreståndarinnan göra alla inköp, samt i största utsträckning köpa från kooperativa. § 6 Till kassakontrollant valdes M Lindberg, samt beslöts att biträdena skulle lämna kassakvitto till kunder.
  • 370427 § 5. Fröken Lindberg skulle höra sig för om vilka priser det var på tältduk för anordnande av uteservering.
  • 370702 fröken Lindberg fick i uppdrag att inköpa 5-6 duss. kaffeskedar av silver.
  • 370702 § 3 Lindberg och Fredriksson fick i uppdrag att ordna radiofrågan.
  • 390210 § 8 konstitution av styrelsen. Vice ordf. Maria Lindberg och § 3 firmatecknare Maria Lindberg och H Nygren.

 

Marias liv var en del av teknik- och samhällsutvecklingen. Från det enkla hemmet i Bygdeträsk till bondehemmen i Bodbyn och Innervik där hon tjänade som piga och yrkesutbildningen till kontrollassistent resulterade i en anställning inom Bureå socken. Med eget körkort och egen bil blev hon pionjär som egen företagare inom trafikbranschen. Hennes engagemang i samhället kom bland annat kan man finna när hon under många år var ledamot av Bureå sockens socialnämnd och som styrelseledamot i Bureå bageriförening.


Marias strävsamma liv torde vara anledningen till att hon de sista åren av sitt liv kom att vistas på sjukhus men hon var ett bevis på att en svår barndom inte måste vara hindrande för ett framgångsrikt vuxenliv.