Kort om företagsforskning

Att forska om stora privata eller statliga företag är praktiskt betydligt enklare än att studera små företag men för den skull inte mindre intressant. De stora företagen har i de flesta fall arkiv, centralt eller lokalt men de små företagens arkiv finns inte alltid bevarade. Men information om de små företagen finns i större omfattning än många hävdar men det beror på att information om de små företagen får man samla ihop från offentliga arkiv, privata arkiv, intervjuer, tidningsuppgifter med mera.