Entreprenörskap i ett lokalt perspektiv

Några teoretiska överväganden och empiriska exempel.

Kulturens frontlinjer nr 46. Torbjörn Danell, Sven Gaunitz och Martha Hellgren.

En bok om entreprenörskap i Skelleftebygden och att erfarenhetskunskap var tillräcklig utbildning för företagarpionjärerna i början på 1900-talet!

 

Eftersom den formella utbildningen i stort sett saknades måste initiativkraften ha kommit från andra bakgrundskunskaper som de överförde till den nya branschen. Tack vare sin initiativförmåga kunde de lösa problemen som uppstod i samband med användandet av ny teknik och anskaffandet av kapital för de nödvändiga investeringarna.

Mångsysslarna

Ungefär en femtedel av trafikföretagarna kunde räknas som mångsysslare och hade en omväxlande yrkeserfarenhet. Några hade gästgivare- och/eller skjutsentreprenörsbakgrund, andra var affärsmän inom olika branscher och hade lång tid före etableringen inom automobilbranschen skaffat sig handelsrättigheter. De var inte enbart yrkesmässigt utan också geografiskt rörliga. För att belysa detta ges i det följande några exempel på sådana företagare i Västerbottens län. Det har sammanställts med hjälp av uppgifter ur bland annat handelsbolagsregistret, Nielsen och Falcks monografi, Svenska privata företagare, Svenska stadsmonografier för Umeå, Skellefteå och Lycksele och lokalhistoria.


Dessa mångsysslare beskrivs mer ingående i min bok Busstrafikens och dess initiativtagare.