Mina böcker on line

Nu finns mina böcker om busstrafiken att läsa on line via Umeå Universitet.
Busstrafiken och dess iniiativtagare. Samhälls-och trafikutveckling i Västerbottens läns 1900-1940 samt
Från privat till offentligt styrd busstrafik: en studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940- 1988.

Kommentera gärna inlägget: