Conventiontankar

Internationella Inner Wheels Convention i Istanbul

Nästan 2 tusen kvinnor från hela världen var 18-20 april 2012 samlade till Internationella Inner Wheels Convention i Istanbul under visionen

Think Ahead – Aim Righ. Tänk framåt – sikta högt.

Inner Wheel arbetar för vänskap, hjälpsamhet och Internationell förståelse och är ett kvinnligt nätverk som bildades 1924 i England och har medlemmar från 103 länder och går starkt framåt exempelvis i Indien. I Sverige finns 115 klubbar. Nätverket är religiöst och politisk obundet och i FN ett NGO (non-governmental organization) d.v.s. ett remissorgan till FN med möjlighet att kunna påverka FN och andra internationella beslut.

Bland hjälpprojekt kan nämnas Flickors utbildning i u-länder. Via IW-Doktorn skänker Inner Wheels medlemmar medel till Rotarys Läkarbank för finansiering av IW - doktorer som arbetar i Kenya med att förbättra hälsoillståndet hos mödrar och barn. Vidare delas myggnät ut mot en mindre avgift. Ingen avvisas på grund av att man inte har råd.

I Sverige är viktigaste hjälpprojektet insamlingen till Narkotikasökhundar.

Viktiga uttalanden var, inte tid för rädsla, stå upp för kvinnorna. Öppna ögonen, öppna öronen. Se globalt inte lokalt. Samarbeta mer, gör mer PR för kvinnors kraft och träna ledarskap. En fråga var att våga förnya nätverket och minska kopplingen till Rotary. I de industrialiserade länderna har kvinnorna inte längre samma intresse att delta i ett nätverk via anhörig utan vill göra det på egna meriter. Convention beslutade därför att i fortsättningen kan till Inner Wheels nätverk inbjudas alla kvinnor som vill arbeta för Inner Wheels målsättning.

Seminarierna hade bland annat rubriken: Microkrediter och effektivisera nätverket. Vi måste våga tänka om.

Ordet påverka var också ett vanligt ord under föreläsningar och seminarier.

En fantastisk upplevelse att få träffa så många inspirerande kvinnor från olika länder och som en av de svenska deltagarna bar jag under avslutningsmiddagen vår vackra Västerbottensdräkt och kunde därigenom göra reklam för Västerbotten och Skellefteå.

Martha Hellgren

Skellefteå

Kommentera gärna inlägget: